• Telefón
  • E-mail
  •  

Materiály pre steny – Úvod do témy

     Steny sú jednou z najrozmanitejších stavebných konštrukcií. Požiadavky na steny a možnosti rôznych materiálov a ich kombinácií sú neuveriteľne rozsiahle. Preto nie je možné očakávať jednoduché zhrnutie. Postupne sa v článkoch venovaných materiálom pre steny budeme venovať požiadavkám a rôznym konštrukciám stien z rôznych pohľadov.

     Steny sú zvislé konštrukcie, ktorých účelom je oddeliť od seba jednotlivé priestory. Obvykle je táto funkcia združená zo statickou, teda s podopretím konštrukcií umiestnených nad ňou, aj keď túto funkciu môžu vykonávať len stĺpy. Podľa toho, ako potrebujeme jednotlivé priestory oddeliť, poprípade aké máme nároky na nosnosť konštrukcie, je možné pre steny použiť rôzne materiály či ich kombinácie. Nároky na steny môžu byť skutočne rôzne.

     Pokiaľ uvažujeme o bežných stavbách rodinných domov a bytových domov a o bežnom rozhodovaní aký materiál pre steny použiť, je nutné si uvedomiť, že si pod určitými pojmami predstavujeme určité riešenie, ktoré je dané dlhoročnou praxou a životnými skúsenosťami. V poslednej dobe je ale veľký rozmach stavebných technológií a pri akomkoľvek uvažovaní o materiáloch je nutné si uvedomiť, že súčasné materiály, aj keď sa tvária ako materiály, ktoré používame už dlho, majú diametrálne odlišné vlastnosti ako kedysi. Ako príklad môže slúžiť minerálna (kamenná) vlna. V súčasnej dobe je vyrábaná a má úplne iné vlastnosti ako pred 20-timi či 30-timi rokmi. Ešte viac sa to týka tehiel. Súčasná keramická dutinová tehla má celkom iné vlastnosti ako klasická plná tehla z minulosti. A to nie len z hľadiska tepelnej izolácie, ale aj z hľadiska akumulácie tepla, nepriezvučnosti, nosnosti, odolnosti voči mrazovým cyklom a mnoho ďalšieho.

     Je nutné sa odosobniť od všetkých zavádzajúcich reklamných sloganov ako aj od pocitov, ktoré v nás materiál vyvoláva a venovať sa predovšetkým výsledným vlastnostiam steny. Tá môže byť:

-       jednovrstvová

-       viacvrstvová

-       skeletová s výplňou

Pri rozhodovaní a výbere materiálov pre steny musíme venovať pozornosť hlavným vlastnostiam a ukazovateľom:

-       tepelnoizolačným

-       zvukovo izolačným

-       hydroizolačným

-       hrúbka konštrukcie 

-       nosnosť zvislého ako aj vodorovného zaťaženia

-       nosnosť pre zavesenie predmetov

-       možnosť riešenia tepelných mostov a tepelných väzieb (pracovné škáry, výstuže, napojenia na okná, podlahu, strechu, riešenie stĺpov, atď.)

-       akumulácia z pohľadu výhod aj nevýhod konštrukcie

-       možnosť solárnych ziskov šetriacich náklady na vykurovanie

-       tepelná záťaž od solárnych ziskov

-       tepelná absorpcia konštrukcie

-       odolnosť proti poveternostným vplyvom

-       nároky na mimo staveniskovú dopravu

-       zložitosť zabudovania do stavby

-       cena konštrukcie vrátane všetkých nadväzujúcich detailov

-       nároky na odbornú spôsobilosť realizátora 

-       a mnohým ďalším aspektom

     Z uvedeného prehľadu niektorých hľadísk, z ktorých musíme stenovú konštrukciu posudzovať je jasné, že nie je možné všeobecne povedať, ktorý materiál je pre stenu najvhodnejší, dokonca ani nie je možné povedať, že pre rodinný dom, je najvhodnejší niektorý konkrétny materiál. Pokiaľ je uvedené niekto schopný zodpovedne prehlásiť, tak len príliš zjednodušuje, alebo je jeho prehlásenie podmienené tím, že sa jedná o najvhodnejšie riešenie práve pre neho. Často je možné jednoznačné stanovisko k vhodnosti konkrétneho materiálu počuť od dodávateľov či výrobcov určitých systémov alebo komponentov, alebo od dodávateľa stavby, ktorý má s určitým systémom najväčšie skúsenosti. Tieto tvrdenia je žiaľ počuť aj od niektorých projektantov, ktorý sa buď špecializujú na určitý druh stavieb alebo presadzujú jedno riešenie, ktoré je pre neho subjektívne najjednoduchšie.

Steny je možné rozdeliť podľa mnohých hľadísk, napríklad na:

-       nosné a nenosné

-       obvodové a vnútorné

-       tepelne alebo zvukovo izolačné

-       jednovrstvové, sendvičové, montované... 

     Najdôležitejšie u väčšiny domov sú steny nosné a obvodové. Na obvodové steny sú obvykle najvyššie nároky, pretože musia byť nie len nosné, ale zároveň musia izolovať tepelne aj zvukovo. Tieto steny môžu byť v zásade skeletové, v ktorých preberajú nosnú funkciu zvislé prvky. Môže ísť o oceľové či betónové stĺpiky alebo klasické murované steny. Ďalším dôležitým delením je na konštrukcie jednovrstvové, kde jeden materiál preberá izolačnú aj nosnú funkciu a na viacvrstvové (sendvičové), ktoré sú zložené z niekoľkých vrstiev. Tieto vrstvy samostatne zastávajú jednu hlavnú funkciu a ostatné funkcie sú pridružené. Pri sendvičových konštrukciách môžeme vhodným využitím materiálov s výbornými vlastnosťami dosiahnuť optimálnych vlastností celej konštrukcie, pri jednovrstvových konštrukciách sme obvykle limitovaní niektorou z hlavých vlastností použitého materiálu.

Materiály pre steny – Úvod do témySkúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY