• Telefón
  • E-mail
  •  

Pasívne, nízkoenergetické a nulové domy v Rakúsku

     Pre hodnotenie energetickej potreby domov v Rakúsku sa používajú rôzne výpočtové programy a rôzne postupy aj keď existujú presné, normami dané, algoritmy. Jedným z rozhodujúcich faktorov je pochopiteľne vonkajšia teplota a vnútorná teplota počas vykurovacej sezóny. Pre investora je však najdôležitejší výsledok – skutočná spotreba tepla na vykurovanie. Preto je vhodné každému investorovi odporučiť, aby projektantovi a dodávateľovi stavby zadal požiadavku na konečnú spotrebu tepla na vykurovanie pri vopred známej vonkajšej tepote danej lokality a požadovanej vnútornej teplote interiéru. 

     V Rakúsku sa začali presadzovať úspory energií omnoho skôr ako na Slovensku. V období počiatku zamerania pozornosti na energetickú náročnosť domov vznikli a začali sa používať pre propagačné účely rôzne názvy pre pomenovanie energetickej náročnosti. Napríklad pre domy s nižšou spotrebou energie sa použilo označenie nízkoenergetický. Potrebu tepla na vykurovanie je zvykom hodnotiť v kWh za rok prepočítaných na 1 m2 vonkajšieho pôdorysu (vrátane muriva). Vďaka uvedenému spôsobu hodnotenia sa postupne stanovilo že dom je nízkoenergetický, pokiaľ má potrebu tepla na vykurovanie nižšiu ako 50 kWh/m2 za rok. Postupom času sa začali projektovať a stavať domy s výrazne nižšou potrebou tepla na vykurovanie. Tieto sa potom začali nazývať pasívnymi a ich maximálna potreba tepla na vykurovanie bola stanovená na 15 kWh/m2 za rok. Onedlho sa však zistilo, že pri pasívnych domoch sú nároky na príkon energie na vykurovanie tak malé, že je nutné sa zaoberať domom ako celkom. Tak vznikla požiadavka stanovujúca maximálnu potrebu energií na celkovú prevádzku domu:

Hodnotená energetická náročnosť Maximálna hodnota
Maximálny potrebný príkon 10 W/m2
Maximálna ročná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/m2/rok
Maximálna celková ročná potreba energia na prevádzku domu 42 kWh/m2/rok
Maximálna celková ročná potreba primárnej energie na pokrytie energetických nárokov domu

120 kWh/m2/rok

     Celková ročná potreba energie zahŕňa nie len vykurovanie, ale aj pranie, chladenie, vetranie, varenie, osvetlenie, prevádzku... Primárna energia naviac zahŕňa straty, ktoré pri výrobe energie pre dom vznikajú (zohľadňuje sa napr. nízka účinnosť tepelných elektrární, alebo inej výroby energie, ktorú dom spotrebuje). Je potrebné si uvedomiť, že čísla, ktoré charakterizujú pasívny dom, nie sú striktne definované a zaradenie do kategórie pasívny alebo nízkoenergetický dom závisí nie len na samotnej stavbe, ale napríklad aj na jej umiestnení alebo tiež spôsobe užívania domu. Pokiaľ počítame s rôznymi klimatickými podmienkami, môžeme veľmi ľahko zvýšiť alebo znížiť vypočítanú potrebu tepla a tím dom do kategórie zaradiť, alebo ho z nej naopak vylúčiť. Rovnaký dom môže mať v závislosti na klimatických a ďalších podmienkach vyčíslenú potrebu tepla na vykurovanie napríklad od 12 do 19 kWh/m2 za rok. 

     Potrebu tepla definovanú pre pasívne domy je možné ešte dôslednejším projektovaním, maximalistickým používaním tepelných izolácií a využívaním najmodernejších materiálov a postupov znížiť. Tým nám vzniká nová kategória – domy s nulovou potrebou energie. Tieto domy sú z hľadiska potreby tepla na vykurovanie úplne sebestačné a nie je nutné ich vykurovať ďalšími palivami. Snahou každého rozumného investora by malo byť dosiahnutie čo najnižšej potreby energie bez ohľadu na to do akej kategórie bude dom zaradený. Dôležité je venovať pozornosť všetkým možnostiam úspory energií, teda nie len kvalitnej a dostatočne hrubej tepelnej izolácii, ale aj tepelným mostom, spätnému využitiu tepla pri vetraní a podobne. Uvedomte si prosím, že zvýšené vstupné náklady pri stavbe budú mať z pohľadu celkových nákladov na prevádzku domu veľmi kladný vplyv na Váš rodinný rozpočet. Stojí za to spočítať a porovnať si, koľko stojí stavba domu, kde šetríte na vstupných nákladoch a koľko zaplatíte za vykurovanie tohoto domu po dobu napr. 30 rokov, proti cene domu nižšej energetickej náročnosti a jeho spotrebe za 30 rokov.

     Je samozrejmé, že znižovaním energetickej náročnosti súčasne zvyšujeme vstupné náklady na stavbu, ale pri vhodne zvolenom koncepte môže ísť vo výsledku o nie príliš veľké cenové rozdiely. Okrem toho sa na stavbu nepozerajme len z pohľadu ekonomického, ale aj z pohľadu určitého životného štýlu a spoločenského image. Kvalitné auto, jedlo a oblečenie si predsa tiež nevyberáme a nenakupujeme len podľa indikátora „najnižšia cena“.

Pasívne, nízkoenergetické a nulové domy v RakúskuSkúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY