Spoločnosť D-Techbau rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • Telefón
  • E-mail
  •  

Plánovanie a informácie pred stavbou domu v Rakúsku

Rozhodli ste sa stavať Váš rodinný dom v Rakúsku? Je potrebné aby ste pred samotnou realizáciou získali dostatočné množstvo informácií a všetko dôkladne naplánovali. Na začiatku budete postupovať v línii najdôležitejších krokov:

1. Výber pozemku

Základnými parametrami vhodného stavebného pozemku vo Vašich očiach, by mali byť vždy lokalita, veľkosť, orientácia, sklon a v neposlednom rade cena. Je veľmi ťažké nájsť pozemok ktorý by spĺňal všetky Vaše požiadavky a kritériá. Naplánujte si rebríček dôležitosti kritérií od najdôležitejšej požiadavky, po tú pre Vás najmenej podstatnú. 

Vždy sa dôkladne informujte o nosnosti pôdy, výške spodnej vody, možnosť zastavanosti a dostupnosť pripojenia na distribučné rozvody vody, kanalizácie, elektra a plynu. Základné údaje môžete získať priamo od predávajúceho (resp. od realitného makléra). Tie dôležitejšie si preverte vždy na obecnom úrade. Množstvo najreálnejších informácií o vlastnostiach pozemku priamo z "prvej ruky" získate u ochotných obyvateľov v susedstve ktorý už celú cestu výstavby prežili na vlastnej koži. Často Vás môžu upozorniť na vlastnosti pozemku ktoré by mohli negatívne ovplyvniť následnú cenu výstavby.

Nezabudnite sa pýtať na celkovú a kompletnú cenu pozemku, vrátane všetkých poplatkov spojených s prepisom vlastníctva a tiež na poplatky podielu na komunikáciách (cesta, chodník), ako aj podielu na sieťach (voda, kanál, elektro, plyn). Tieto navyšujúce príplatky bývajú často pre pozitívnejšie pôsobenie ceny za pozemok "ukrývané".

2. Projekt

Projekt pre stavebné povolenie (Einreichplan) môže vypracovať len autorizovaná projekčná kancelária zapísaná v Rakúskom registri. Slovenský projekt ku stavebnému konaniu (v podobe ktorú poznáte na SK bežne) nie je použiteľný.

Projekt ku stavebnému konaniu má svoje špecifiká a zvyklosti ktoré musia byť dodržané. Rovnako tak je potrebné dodržiavať regulatívne predpisy lokality a stavebného zákona Rakúska ako zastavanosť, spôsob zástavby, vzdialenosti, výšky podlaží, celková výška objektu, sklon strechy, atď. Neoddeliteľnou súčasťou projektu pre stavebné konanie je energetický certifikát.

Počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie by mal projektant aktívne komunikovať s príslušným stavebným úradom. Zabezpečí tak plnohodnotne akceptovateľnú dokumentáciu, ktorú Vám po stavebnom konaní úrad nevráti s pripomienkovaním na zapracovanie úprav.

3. Stavebné povolenie

Držiteľ kompletnej dokumentácie potrebnej ku stavebnému konaniu, túto predloží na schválenie stavebnému úradu. V tejto fáze budete potrebovať dostatok trpezlivosti. Každá obec funguje individuálne. Niekde čakáte dlhšie, inde kratšie. Najhoršia alternatíva je žiadať o stavebné povolenie počas letných mesiacov. Tomuto obdobiu pokiaľ možno sa vyhnite v ktorejkoľvek obci. Schválenie totiž bude prebiehať vzhľadom k dovolenkám jednotlivých členov komisie, príliš dlho.

Po posúdení a úspešnom schválení dokumentácie stavebnou komisiou, obec ešte vyzve všetkých obyvateľov alebo vlastníkov dotýkajúcich sa okolitých nehnuteľností, ku vzneseniu námietok k Vášmu projektu. Čas na "protest" je časovo obmedzený na 14 dní. Tento čas v prípade potreby viete skrátiť osobným stretnutím s každým budúcim susedom s Einreichplan-om v ruke so žiadosťou o podpísanie súhlasu. Pokiaľ vlastníci nehnuteľností do 14tich dní nepodajú žiadne námietky, považuje sa "ich ticho" za súhlasné stanovisko.

Zostáva teda už len pár dní a stavebné povolenie v tlačenej podobe máte doma.       

Plánovanie a informácie pred stavbou domu v Rakúsku

Zoznam článkov
Skúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY