• Telefón
  • E-mail
  •  

Pripájacie škáry pri montáži okien a dverí

     Na stavbách je množstvo konštrukčných detailov, ktoré zdanlivo nevyžadujú Vašu pozornosť. V mnohých prípadoch však na základe takejto nedôslednosti, nevedomosti alebo zámeru „šetriť“ pri realizácii, dochádza neskôr ku závadám vzniknutým počas užívania budovy. Jedným z často podceňovaných konštrukčných detailov je pripájacia škára otvorových výplní.

     Pripájacia škára otvorových výplní je priestor (škára), ktorá sa vyskytuje na obvodovom plášti každej budovy s oknami, dvermi, presklenou fasádou či strešnými svetlíkmi. Vzniknutý priestor medzi nosnou konštrukciou obvodového plášťa a otvorovou výplňou musí dosahovať podobné tepelnoizolačné vlastnosti a trvanlivosť ako tieto priľahlé konštrukcie.

     V súčasnosti je najčastejšie používaný prevažne spôsob montáže, kedy je okno mechanicky ukotvené do otvoru a vzniknutá škára sa zapení polyuretánovou penou. Takto vytvorenú škáru nemožno považovať za finálnu a dlhodobo trvácnu. Polyuretánové peny nie sú svojimi vlastnosťami schopné byť UV stabilné a dochádza k ich pozvoľnej degradácii. Pena sa stáva prašnou a jej schopnosť tepelne izolovať sa stráca. Ďalším neodborným a nesprávnym krokom je pri dokončovaní exteriérového opláštenia (fasáda), takúto škáru prekryť vrstvou omietky alebo stavebného lepidla na cementovej báze. Následkom je nekontrolované zvyšovanie vlhkosti zmenami poveternostných vplyvov, kapilárny transport vzniknutej vlhkosti z povrchu obvodového plášťa dovnútra konštrukcie, kondenzácia a tvorba škodlivých plesní zo strany interiéru. Akákoľvek snaha prekryť zle zhotovenú pripájaciu škáru hrúbkou izolantu a zabrániť tak vzniknutému tepelnému mostu je neúčinná.

     Keď sa pozrieme na interiérovú stranu škáry, ktorá býva najčastejšie ošetrená omietkou, je nutné brať v úvahu, že už pri bežnej prevádzke domácnosti dosiahne vzduch v miestnosti určitej relatívnej vlhkosti a vďaka rozdielnej hladine parciálnych tlakov vo vnútri a na vonkajšku domu sa šíri obvodovými konštrukciami. Pokiaľ dôjde ku 100% nasýteniu vzduchu, vďaka prudkému poklesu jeho teploty v konštrukcii obvodového plášťa vrátane izolantu pripájacej škáry, dôjde k vytvoreniu rosného bodu a vzniku kondenzátu. Najchúlostivejším miestom je práve pripájacia škára, ktorá má väčšinou len 7 cm. Materiál polyuretánovej peny je nasiakavý a pokiaľ nie je množstvo vlhkého vzduchu smerujúceho do škáry regulované alebo dokonca do škáry zateká, vlhkosť v nej na jeseň, v zime alebo na počiatku jarných mesiacov zostáva. V mieste škáry potom vznikajú tepelné mosty, praskliny na omietke a plesne.

     Správne prevedenie detailu pripájacej škáry spočíva v poznaní, nepodcenení a použití špeciálnych komponentov určených práve na tento účel. Vyhnete sa tak nielen nežiadúcim poruchám počas neskoršieho užívania domu, ale dodržíte aj normy a požiadavky na vzduchotesnosť a tepelnoizolačné vlastnosti budov.

     Všeobecne je možné ako tesniaci materiál proti priechodu vzduchu a vlhkosti použiť špeciálne tmely, prefabrikované povrazy, pruhy, fólie, pásky alebo špeciálne profily. Nepriedušné a naopak pre exteriér vode a poveternostným podmienkam odolné pásky alebo fólie môžu byť vyrobené na základe plastov, hliníka, elastomérov, živice alebo ich kombináciami s overenou tesnosťou.

     Exteriérové pásky tvoria primárnu ochranu proti zatekaniu vody do škáry pri pôsobení poveternostných vplyvov. Zvolený materiál musí byť zároveň vysoko paropriepustný v smere von z pripájacej škáry, pre zabezpečenie jej dobrého odvetrania prípadne vzniknutého kondenzátu z vodných pár.

     Interiérové pásky slúžia ako bariéra odolná voči priechodu vzduchu a s ním aj vlhkosti z interiéru do priestoru škáry.

     Je dôležité dbať na výber peny. Väčšina PUR pien je schopná len obmedzene kompenzovať zmršťovanie, predlžovanie alebo iné deformácie stavebných konštrukcií. Pena vyvinutá pre tento účel musí byť dostatočne pružná a zároveň mať výborné tepelnoizolačné vlastnosti.

Pripájacie škáry pri montáži okien a dveríSkúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY