• Telefón
  • E-mail
  •  
  •  
  •  
  •  

Projektové oddelenie: Prečo 3D realizačná dokumentácia?

Vždy, keď sa pozriem na ktorýkoľvek „papierový“ Einreichplan pre Rakúsko alebo zjednodušenú projektovú dokumentáciu ku získaniu stavebného povolenia, premýšľam nad mierou zrozumiteľnosti pre Vás, stavebno-neodborného budúceho užívateľa nového rodinného domu.

Viete si bez ďalších vedľajších výdavkov na interiérového architekta z takto pripravenej dokumentácie v dostatočnom predstihu plnohodnotne predstaviť budúci priestor? Pýtam sa vzhľadom ku skúsenostiam zo stavebnej praxe minulosti. Nebolo nič výnimočné, keď sa po zhotovení akejkoľvek etapy, museli zodpovedať zákazníkovi pre nás z projektovej dokumentácie jednoducho zodpovedateľné otázky.

Prečo? 

„Prečo je základová doska v zrealizovanej výške? Je to správne? Nevedeli sme, že budeme od terénu vyššie o 20 cm.“ 

„Nie je tá miestnosť príliš malá? Môžete prosím presunúť zhotovenú priečku o 40-50 cm smerom doľava? Je s tým veľa práce? Budeme za to platiť naviac?“

„Ale my sme predpokladali že spodná hrana kuchynského okna bude v takej výške, aby interiérový parapet tvorila pracovná doska kuchynskej linky. Prečo to tak nie je?“

„Tá biela krabica (nadomietková skrinka rozdeľovača podlahového kúrenia) tu bude takto v priestore?“

Vo vymenovávaní podobných otázok by som mohol pokračovať veľmi dlho. Nasmerovalo nás to však jasným smerom. Týmto spôsobom pracovať nechceme! Vyhnúť sa podobným situáciám je možné len prostredníctvom včasnej dôkladnej prípravy pred realizáciou a detailnej informovanosti zákazníka. Ako to však urobiť tak, aby to bolo jednoduché a pohodlné pre vás? Zrozumiteľným grafickým vyjadrením predsa. Premeníme odborne prednesené čiary, farby a kóty z papiera do tretej dimenzie a prostredníctvom aplikácie na prezeranie 3D modelov s vami interaktívne odkonzultujeme v dostatočnom predstihu konštrukčné prevedenie každej etapy výstavby.

V túto chvíľu sa viete prostredníctvom vášho smartfónu alebo tabletu prejsť napríklad po vašej základovej doske, ktorej výstavba sa bude realizovať približne za 6-8 týždňov. Viete sa pohodlným vypínaním vrstiev pozrieť čo je trebárs pod železobetónovou vrstvou tejto dosky, alebo, aké je konštrukčné riešenie pre hydroizoláciu tejto etapy. Odkontrolujete si plánované umiestnenie vývodov kanalizácie, vody, elektroinštalácií pod základovou doskou. V aplikácii je možné všetko v 3D merať, otáčať, preklápať, približovať. Fantastické je, že máte všetko úplne pod kontrolou. Dokážete rozhodovať a navrhovať prípadné požiadavky na zmeny či doplnenia a to všetko pohodlne v predstihu a bez dodatočných nákladov na neskoršie prerábky. A naviac, úplne všetkému rozumiete, poznáte svoju stavbu a viete čo môžete očakávať bez nežiadúcich prekvapení.

Po spoločnej konzultácii, zavedení vašich požiadaviek, odsúhlasení kompletnosti a správnosti postupuje zhotovená 3D realizačná dokumentácia do rúk našich projektových manažérov a realizačnému oddeleniu na naštudovanie, prípravu a oboznámenie sa s konštrukciami danej etapy výstavby. Naši chalani majú k dispozícii pre každú stavbu pracovný tablet v ktorom s 3D modelom počas realizácie pracujú. Čerpajú z neho kompletné informácie a pokyny. Je to jednoduchý, efektívny a ľahko čitateľný návod na realizáciu, vďaka ktorému minimalizujeme chyby, nedorozumenia, stavebný odpad a finančné náklady na stavbu.

► Späť do denníka

Projektové oddelenie: Prečo 3D realizačná dokumentácia?
Stavebný denník - zoznam / Projektové oddelenie: Prečo 3D realizačná dokumentácia? - foto
Stavebný denník - zoznam / Projektové oddelenie: Prečo 3D realizačná dokumentácia? - foto
Stavebný denník - zoznam / Projektové oddelenie: Prečo 3D realizačná dokumentácia? - foto

Zaujíma vás, ako vyzerá náš deň, alebo čo obnáša naša práca? Nie je to len čas strávený v kancelárií pri administratíve, projektovaní, manažovaní a konzultáciách s klientami, ale aj pravidelné kontroly našich aktuálnych stavieb a dohliadanie na to, aby každá časť procesu prebiehala hladko a bez problémov. Zakladáme si na pravidelnej komunikácií, hodnotách, dôvere a dôslednosti, ktorú do každého dňa vkladáme. Touto cestou vám chceme priblížiť naše aktivity, aby ste mohli nahliadnúť do nášho D-Techbau sveta.1 2 3 4 5 >

Vždy čerstvé informácie.

.

Zaujíma vás, ako vyzerá náš deň, alebo čo obnáša naša práca? Nie je to len čas strávený v kancelárií pri administratíve, projektovaní, manažovaní a konzultáciách s klientami, ale aj pravidelné kontroly našich aktuálnych stavieb a dohliadanie na to, aby každá časť procesu prebiehala hladko a bez problémov. Zakladáme si na pravidelnej komunikácií, hodnotách, dôvere a dôslednosti, ktorú do každého dňa vkladáme. Touto cestou vám chceme priblížiť naše aktivity, aby ste mohli nahliadnúť do nášho D-Techbau sveta. 

     

Čítajte všetky aktuality