• Telefón
  • E-mail
  •  

Tepelné mosty spôsobené hmoždinkami zatepľovacích systémov

     Hmoždinky pre kontaktný zatepľovací systém majú síce malý prierez ale ich počet na celej fasáde je veľký a preto určite stojí za otázku, aké veľké tepelné mosty spôsobujú. Bodový tepelný most je daný materiálom, ktorý tento tepelný most tvorí a jeho profilom, zároveň však aj materiálom do ktorého je hmoždinka ukotvená. Rozdiel vplyvu rôznych hmoždiniek na tepelné mosty je široký. Rozdiel teplôt v okolí rôznych typov hmoždiniek uvádzame v tabuľke.

1 2 3 4 5 6
Minimálna teplota -11,4oC -11,0oC -11,1oC -11,1oC -11,1oC -11,4oC
Maximálna teplota -8,1oC -5,4oC -9,3oC -9,1oC -8,2oC -9,4oC
Rozdiel teplôt 3,3oC 5,6oC 1,8oC 2,1oC 2,9oC 2,0oC

Situácia sa modelovala a matematicky prepočítavala pre štyri druhy konštrukcií a šesť druhov hmoždiniek.

Konštrukcie:

1)    Rekonštrukcia: 6 mm stierková omietka + 80 mm EPS + 15 mm pôvodná finálna vrstva + 400 mm murivo + 15 mm interiérová omietka (tepelný tok bez hmoždinky 2,87 W)

2)    Rekonštrukcia: 6 mm stierková omietka + 120 mm EPS + 15 mm pôvodná finálna vrstva + 400 mm murivo + 15 mm interiérová omietka (tepelný tok bez hmoždinky 2,79 W)

3)    Nová konštrukcia: 6 mm stierková omietka + 80 mm EPS + 6 mm lepidlo + 50 mm betón + 30 mm EPS + 150 mm železobetón (tepelný tok bez hmoždinky 3,33 W)

4)    Nová konštrukcia: 6 mm stierková omietka + 120 mm EPS + 6 mm lepidlo + 50 mm betón + 30 mm EPS + 150 mm železobetón (tepelný tok bez hmoždinky 2,51 W)

Hmoždinky:

A)    Hmoždinka s oceľovým tŕňom

B)    Hmoždinka s oceľovým tŕňom zapustená do tepelnej izolácie do hĺbky 30 mm s prekrytím tepelnoizolačnou zátkou

C)    Hmoždinka s plastovým tŕňom

D)    Hmoždinka s plastovým tŕňom zapustená do tepelnej izolácie do hĺbky 30 mm s prekrytím tepelnoizolačnou zátkou

E)    Hmoždinka s oceľovým tŕňom s prerušeným tepelného mostu

F) Hmoždinka s oceľovým tŕňom s prerušeným tepelného mostu zapustená do tepelnej izolácie do hĺbky 30 mm s prekrytím tepelnoizolačnou zátkou

Oceľový

tŕň

Oceľový tŕň

+ TI zátka

Plastový

tŕň

Plastový tŕň

+ TI zátka

Termostop

tŕň

Termostop tŕň

+ TI zátka

A B C D E F

80 mm EPS

+

murivo

1

tep.tok

3,8417

W

Tepelný tok (W) 3,9234 3,8604 3,8433 3,8429 3,8825 3,8545
Min. teplota (oC) -14,4 -14,4 -14,4 -14,4 -14,2 -14,4
Max. teplota oC -9,7 -14,4 -14,3 -14,4 -13,5 -14,3
Zvýšenie tepelného toku (%) 2,127 0,487 0,042 0,031 1,062 0,333
Bodový tepelný most (W/36K) 0,082 0,019 0,002 0,001 0,041 0,013
Rozdiel teplôt 4,700 0,100 0,100 0,000 0,700 0,100

120 mm EPS

+

murivo

2

tep. tok

2,789

W

Tepelný tok (W) 2,8686 2,8204 2,7903 2,7901 2,8386 2,8145
Min. teplota (oC) -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6
Max. teplota oC -10,5 -14,4 -14,5 -14,6 -13,7 -14,5
Zvýšenie tepelného toku (%) 2,854 1,126 0,047 0,039 1,778 0,914
Bodový tepelný most (W/36K) 0,080 0,031 0,001 0,001 0,050 0,025
Rozdiel teplôt 4,100 0,200 0,100 0,000 0,900 0,100

80 mm EPS

+

30 mm betón

30 mm EPS

+

150 mm ŽB

3

tep. tok

3,335

W

Tepelný tok (W) 3,3943 3,3475 3,3341 3,3344 3,3641 3,343
Min. teplota (oC) -14,5 -14,5 -14,5 -14,5 -14,5 -14,5
Max. teplota oC -10,2 -14,4 -14,4 -14,5 -13,5 -14,4
Zvýšenie tepelného toku (%) 1,824 0,420 0,018 0,027 0,918 0,285
Bodový tepelný most (W/36K) 0,061 0,014 0,001 0,001 0,031 0,010
Rozdiel teplôt 4,300 0,100 0,100 0,000 1,000 0,100

120 mm EPS

+

30 mm betón

30 mm EPS

+

150 mm ŽB

4

tep. tok

2,5111

W

Tepelný tok (W) 2,5753 2,5365 2,5118 2,512 2,5513 2,5317
Min. teplota (oC) -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6 -14,6
Max. teplota oC -9,8 -14,5 -14,5 -14,6 -13,6 -14,5
Zvýšenie tepelného toku (%) 2,557 1,012 0,028 0,036 1,601 0,820
Bodový tepelný most (W/36K) 0,064 0,025 0,001 0,001 0,040 0,021
Rozdiel teplôt 4,800 0,100 0,100 0,000 1,000 0,100

     Z výpočtov je jednoznačné, že hmoždinky s plastovým tŕňom alebo plastovým koncom tŕňa sú minimálnym tepelným mostom a majú minimálny vplyv na celkovú tepelnú stratu objektu. Hodnotenie a výpočty však boli prevedené v ustálenom teplotnom stave. V mieste hlavy hmoždinky pri neodbornom prevedení vzniká väčšia vrstva lepidla a preto má v tomto mieste fasáda vyššiu akumulačnú schopnosť. To sa môže prejaviť rozdielom kondenzácie vodnej pary oproti okolitej konštrukcii, kde sú na fasáde jasne viditeľné nežiadúce tmavšie krúžky v miestach hmoždiniek.

Tepelné mosty spôsobené hmoždinkami zatepľovacích systémovSkúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY