Spoločnosť D-Techbau rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Telefón
 • E-mail
 •  

Výber realizačnej spoločnosti

Legálna výstavba

Každá stavebná spoločnosť realizujúca a dodávajúca stavby na územie Rakúska je povinná      spĺňať a dodržiavať rad podmienok a povinností plynúcich z legislatívy a zákonníka Rakúskej      republiky. Medzi najčastejšie prehrešky nezodpovedných resp. "nevedomých" stavebných spoločností patria:

 • nelegálna činnosť spoločnosti na území Rakúskej republiky
 • použitie nekvalifikovaných pracovníkov bez povolenia a prihlásenia na AT ministerstvá
 • použitie materiálov nepovolených Obchodnou komorou Rakúskej republiky
 • obchodovanie bez prideleného a schváleného Rakúskeho IČDPH (ATU Nr.)

Investor si musí uvedomiť že je zodpovedný za dodržanie podmienok Rakúskej republiky a v prípade akéhokoľvek porušenia zo strany realizačnej firmy bude znášať sankcie od zodpovedných inštitúcií vo výške stanovenej kontrolným orgánom aj on sám. Kontroly na stavbách vykonávajú najmä:

 • Finančná polícia - Obchodná komora - BUAK - Bezpečnosť práce

Cenové ponuky

Stavebné spoločnosti pôsobiace na Rakúskom stavebnom trhu dostatočne dlhé obdobie dobre poznajú všetky svoje povinnosti a vzhľadom k tomu sú predurčenejšie ako dobrý výber pre investora. Spoločnosť pôsobiaca v Rakúsku krátkodobo resp. začínajúca ("skúšajúca") firma alebo spoločnosť, predstavuje naopak pre investora riziko.

Investorom preto odporúčame - pýtajte sa zástupcov firiem a spoločností vo výbere, na skúsenosti s kontrolnými orgánmi, akým spôsobom Vám zaručia legálne zrealizovanie diela až po bezproblémovú kolaudáciu ako aj na povinné vedenie Rakúskeho účtovníctva a pridelené ATU Nr.

Rôzne firmy - rôzne zvyky. A to platí aj pri vypracovaní cenových ponúk. Po zadaní dopytu sa investorom do rúk dostávajú rôzne spracované výstupy cenových ponúk. Od najjednoduchších ("Cena diela =") cez etapové ("Základy =", "Hrubá stavba =", "Interiér =", "Exteriér =") až po dokonale spracované položkové cenové ponuky, kde je podrobne rozpísaná každá jedna položka, jej množstvo a jednotková cena.

Z prvých dvoch uvedených typov cenových ponúk nie je zrejmé čo skutočne investor kupuje, v akých množstvách a čo všetko ponuka obsahuje, resp. neobsahuje. Investor teda porovnáva len výslednú cenu, ktorá je samozrejme často skresľujúca až zavádzajúca. V kombinácii s (pre firmu alebo stavebnú spoločnosť) dobre nastavenú Zmluvu o dielo (viac v ďalšom článku), si potom nečestné firmy robia s investorom a jeho financiami "čo len chcú" a bezproblémovo, bez limitu navyšujú finančný plán. Je to realita a už sme sa s tým mnohokrát stretli pri preberaní niektorých stavieb po iných stavebných spoločnostiach.

Korektná cenová ponuka je vypracovaná podrobne - položka po položke, časť po časti, práca po práci. Takúto cenovú ponuku vypracuje skutočný odborník, ktorý ovláda všetky technické, technologické a energetické záležitosti a potreby stavby a ovláda zákonom stanovené podmienky stavieb v AT. Zvlášť pri nápočtoch a cenotvorbe z dostupnej dokumentácie pre stavebné povolenie (Einreichplan).

Pri dôkladne spracovanej cenovej ponuke s výkazom-výmer ktorá je po odsúhlasení neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo má investor istotu že cena za dielo nebude za žiadnych okolností počas realizácie navyšovaná o skryté ("ponuka neobsahovala") náklady ktoré "neboli súčasťou ponukovej ceny".

Investorom teda odporúčame - kontrolujte ponuky, položku po položke, aby ste porovnávali porovnateľné. Nenechajte sa slepo zviesť nižšou výslednou cenou diela chabej a neúplnej ponuky. Nie vždy znamená najnižšia ponúknutá cena, najnižšiu cenu ktorú zaplatíte vo finále.

Zmluva o dielo

Spečatením dohody o dodávke a realizácii stavby medzi investorom a stavebnou spoločnosťou je "Zmluva o dielo". Zmluvné strany by mali byť týmto dokumentom chránené v rovnocennom pomere a teda investor dostane to čo kupuje v dohodnutom množstve, kvalite a cene a stavebná spoločnosť dostane zaplatené.

Dbajte na to aby zmluva o dielo obsahovala:

 • objednávateľ, dodávateľ
 • miesto dodania (adresa, číslo pozemku)
 • presná špecifikácia diela (bez odvolávania na výmery v cenovej ponuke)
 • zoznam dostupnej projektovej a inej dokumentácie (realizačný projekt, statika...)
 • presná cena diela (trvajte na fixnej cene bez možnosti navýšenia a)
 • potvrdenie spoločnosti že je detailne a v plnej miere oboznámená s projektom a jej technickými časťami
 • rozpis financovania (spôsob akým bude dielo platené - orientačný harmonogram platieb, ceny, spôsob)
 • postupný prevod zabudovaného materiálu do Vášho vlastníctva po zabudovaní v akejkoľvek časti (po jej uhradení)
 • termíny (najlepšie s orientačným harmonogramom)
 • sankcie (výška a definícia v akých situáciách)
 • možnosti odstúpenia od zmluvy o dielo
 • garancia legálnosti (trvajte na úhrade akejkoľvek sankcie za nelegálnosť na náklady realizačnej spoločnosti)
 • cenová ponuka ako neoddeliteľná príloha
Výber realizačnej spoločnosti

Zoznam článkov
Skúsená a spoľahlivá stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 pod názvom Bc. Filip Ďurica D-Techbau a v súčastnosti ako D-Techbau, s.r.o.

Profesionálny partner, ktorý dokáže vyhovieť Vašim predstavám a potrebám a prekonzultuje s Vami každú Vašu požiadavku.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY